Преобразувател на капацитет

...
...

Фарад
1
Декафарад
0,1
Хектофарад
0,01
Килофарад
10-3
Мегафарад
10-6
Гигафарад
10-9
Терафарад
10×10-13
Петафарад
10-15
Exafarad
10-18
Зетафарад
10-21
Йотафарад
10-24

Децифарад
10
Centifarad
100
Милифарад
1000
Микрофарад
1000000
Нанофарад
1000000000
Пикофарад
1012
Фемтофарад
1015
Атофарад
1018
Зептофарад
1021
Йоктофарад
1024

Кулон на волт
1
Абфарад
10-9
Statfarad
8,99×1011
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.