Сила на магнитното поле

...
...

Ампер на метър
79,58
Завъртане на ампер на метър
79,58
Ерстед
1
Гилбърт на метър
100

Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.