Конвертор на сила

...
...

Микровютон метър
1000000
Милинеутон метър
1000
Нютон метър
1
Kilonewton метър
10-3
Меганутон метър
10-6
Паунд сила крак
0,74

Фунт сила инч
8,85
Унция сила крак
11,8
Унция сила инч
141,61
Измервател на сила на килограм
0,1
Килопонд метър
0,1
Грам-сила сантиметър
10197,2

Метър килограм-сила
0,1
Сила на крак-паунд
0,74
Сантиметър килограм сила
10,2
Инчова унция сила
141,61
Дайн сантиметър
10000000
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.