Преобразувател на радиоактивен разпад

...
...

Бекерел
1
Килобекерел
10-3
Мегабекерел
10-6
Гигабекерел
10-9
Терабекерел
10×10-13

Кюри
2,7×10-11
Разпадания в минута
60
Ръдърфорд
10-6
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.