У домаШрифт Конвертор

645 графични и шрифтови формата могат да бъдат конвертирани един в друг.

Supported Formats

Format
Description
Conversions
Adobe метрични шрифтове
Тип PostScript 1 (MacBin)
Шрифтове на Adobe CID
FontType (CFF) Шрифт
Тип PostScript 1
Тип PostScript 1 (двоичен)
Тип PostScript 3
База данни за шрифт на шлиц
Шрифт TrueType
Унифициран обект на шрифта
Web Open Формат на шрифта