Преобразувател на температура

...
...

Келвин
274,15
Целзий
1
Фаренхайт
33,8
Реомюр
0,8
Ранкин
493,47
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.