Преобразувател на електрически ток

...
...

Наноампер
1000000000
Микроампер
1000000
Милиампер
1000
Ампер
1
Килоампер
10-3
Мегаампер
10-6
Гигаампер
10-9

Абампере
0,1
Кулон в секунда
1

Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.