Електрически преобразувател на зареждане

...
...

Нанокулон
1000000000
Микрокулон
1000000
Миликулон
1000
Кулон
1
Kilocoulomb
10-3
Мегакулон
10-6

Abcoulomb
0,1
Милиампер-час
0,28
Амперчас
2,78×10-4
Фарадей
1,04×10-5
Statcoulomb
2997924580
Елементарно зареждане
6,24×1018

Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.