Преобразувател на моларна маса

...
...

Единици за моларна маса

Грам на мол
1,01
Килограм на мол
1,01×10-3

Стандартно атомно тегло

Водород
1
Кислород
0,06
Сяра
0,03
Хлор
0,03
Желязо
0,02

Молекулярна маса

Молекула на водорода
0,5
Водна молекула
0,06
Трапезна сол (натриев хлорид)
0,02
Хлорна молекула
0,01
Сярна молекула
3,93×10-3
Трапезна захар (захароза)
2,94×10-3
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.