Преобразувател на еквивалентни дози

...
...

Сиверт
1
Милизиверт
1000
Микросиверт
1000000

Рентген еквивалентен човек
100
Милирем
100000

Зъбна рентгенография
200000
Средна индивидуална фонова доза на радиация на час
4347826,09
Близост на активната зона на реактора след катастрофата в Чернобил на час
3,33×10-3
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.