Преобразувател на динамичен вискозитет

...
...

Паскал-втори
1
Уравновесеност
10
Centipoise
1000
Килограм на метър секунда
1
Грам на сантиметър секунда
10
Нютон секунда на квадратен метър
1

Фунт сила секунда на квадратен инч
1,45×10-4
Паунд сила секунда на квадратен фут
0,02
Паунд на крак секунда
0,67
Паунд на час крак
2419,09
Плужек на крак секунда
0,02
Паундал секунда на квадратен фут
0,1
Dyne втори на квадратен сантиметър
10
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.