Преобразувател на светлинна интензивност

...
...

Кандела
1
Лумен на стерадиан
1
Хефнеркерце
1,11
Свещ
1,02
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.