Магнитен поток

...
...

Nanoweber
1000000000
Microweber
1000000
Милиубер
1000
Вебер
1

Волта секунда
1
Тесла квадратен метър
1
Максуел
100000000
Гаус квадратен сантиметър
100000000

Квантов магнитен поток
4,84×1014
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.