Електрически преобразувател на проводимост

...
...

Nanosiemens
1000000000
Microsiemens
1000000
Милисиемени
1000
Сименс
1
Kilosiemens
10-3
Megasiemens
10-6
Gigasiemens
10-9

Мхо
1
Ампер на волт
1

Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.