Преобразувател на тегло

...
...

Метрична

Тон
0,01
Kilonewton
0,11
Килограм
11
Хектограма
110
Грам
11000
Карат
55000
Сантиграма
1100000
Милиграм
11000000
Микрограм
11000000000
Нанограма
1,1×1013
Единица за атомна маса
6,62×1027

Китайски

Таел
26464,3
Ку пинг
26797,96

Avoirdupois (САЩ)

Дълъг тон
9,84×10-4
Кратък тон
1,1×10-3
Дълга стотежка
0,02
Късо стотегло
0,02
Камък
0,16
Паунд
2,2
Унция
35,27
Драм
564,38
Зърно
15432,35

Японски

Коку
5,54
Kann
266,64
Кин
1666,5
Монм
266640,2

Троя

Паунд
2,68
Унция
32,15
Пени тегло
642,95
Карат
4877,56
Зърно
15432,36
Акара
308616,4
Doite
7406796

Старошведски

Skeppspund
0,01
Лиспунд
0,12
Сколпунд
2,35
Марк
4,71
Uns
35,84
Лод
75,18
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.