Магнитомотивна сила

...
...

Ампер завой
1
Гилбърт
1,26
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.