Електрически преобразувател на потенциали

...
...

Нановолт
1000000000
Микроволт
1000000
Миливолт
1000
Волт
1
Киловолт
10-3
Мегаволт
10-6
Гигаволт
10-9

Ват на ампер
1
Отменете се
100000000
Statvolt
3,34×10-3

Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.