Преобразувател на енергия

...
...

Метрична

kWh
2,78×10-7
MJ
10-6
kJ
10-3
J
1
Ws
1
eV
6,24×1018

Британски / американски

Четириъгълник
9,48×10-19
Терм
9,48×10-9
Британски термичен агрегат
9,48×10-4
Фут-паунд
0,74

Други

ккал
2,39×10-4
кал
0,24
Термия
2,39×10-7
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.