Преобразувател на светлинен поток

...
...

Лумен
1
Кандела стерадиан
1
Лукс квадратен метър
1
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.