Магнитна индукция

...
...

Пикотесла
1012
Нанотесла
1000000000
Микротесла
1000000
Милитесла
1000
Тесла
1
Килотесла
10-3
Мегатесла
10-6

Вебер на квадратен метър
1
Гаус
10000
Максуел на квадратен сантиметър
10000
Линия на квадратен сантиметър
10000
Гама
1000000000
Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.