Преобразувател на електрическо съпротивление

...
...

Наноом
1000000000
Микроом
1000000
Милиом
1000
Ом
1
Килоом
10-3
Мегаом
10-6
Гигаом
10-9

Абом
1000000000
Волт на ампер
1

Щракването върху стойността на данните вдясно ще копира автоматично данните.